Celami Fundacji są:

  1. organizacja, popularyzacja i rozwój tenisa stołowego w Polsce, ze szczególnym naciskiem na popularyzację i rozwój tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży akademickiej;
  2. reprezentowanie interesu tenisa stołowego w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju tenisa stołowego;
  3. promocja i organizacja wolontariatu;
  4. promocja zdrowia, zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej;
  5. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu, w tym w szczególności tenisa stołowego;
  6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez edukację, szkolenia, organizowanie zajęć sportowych, obozów i zawodów.

W ramach naszej FLK powstał klub Fundacja Leszka Kucharskiego Gmina Szemud. Powołaliśmy również zespół IV ligi. 19 września odbył się pierwszy mecz ligowy w Centrum Sportowym w Kielnie inaugurujący początek sezonu.

Tak wyglądają nasze treningi i mecze:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Kontakt